Privatumo politika

10.1. Fliis Trade ir klientas yra atsakingi vienas kitam dėl žalos, padarytos kitai šaliai, pažeidžiant Naudojimo sąlygas, kiek tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.2. Klientas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktos informacijos tikslumą arba pateikdamas užsakymą. Jei Klientas pateikia neišsamius arba neteisingus duomenis, Fliis Trade neatsako už bet kokias pasekmes, ir "Fliis Trade" turi teisę reikalauti iš kliento atlyginti žalą.

10.3. Klientas yra atsakingas už saugų slaptažodžio, reikalingo prisijungiant prie internetinės parduotuvės naudojimą ir įsipareigoja užtikrinti, kad jo slaptažodis nepatektų trečiosioms šalims (tarp jų ir nepilnamečiams šeimos nariams).

10.4. Jei Klientas įtaria, kad jo ar jos prisijungimo duomenys pateko trečiosioms šalims, klientas įsipareigoja informuoti Fliis Trade apie tai ir iš karto pakeisti slaptažodį.

2.1. Klientas suteikia galimybę tvarkyti jo pateiktus asmeninius duomenis užsakymo įvykdymui. 

2.2. Duomenų perdavimas tarp kleinto, banko yra šifruotas, tai užtikrina kliento duomenų saugumą ir bankinius duomenis. Internetinė parduotuvė neturi prieigos prie Kliento banko duomenų ir kredito kortelės informacijos.

2.3. Fliis Trade tvarko kliento pateiktus asmens duomenis pagal Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

2.4. Asmeniniai duomenys, kuriuos Klientas pateikia užregistruodamas paskyrą ir (arba) pateikdamas užsakymą yra vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas, banko sąskaitos numeris, krepšelio turinys ir pirkimų istorija.

2.5. Fliis Trade" tvarko Kliento asmeninę informaciją apie užsakymų vykdymą (įskaitant su užsakymu susijusių pranešimų perdavimą), produktų mokėjimą, produktų pristatymą ir asmeninių pasiūlymų rengimą.

2.6. Už kliento asmeninius duomenis atsakingas yra "Fliis Trade UAB", įmonės kodas 302991474, adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, LT-08015.

2.7. Fliis Trade neperduoda Kliento asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus:

2.7.1. Siuntų tarnyboms tiek, kiek tai yra reikalinga prekėms ar paslaugas pristatyti klientui;

2.7.2. Prekių tiekėjui jei užsakymas siunčiamas tiesiai iš tiekėjo (užsakovo vardas, adresas ir telefono numeris).

2.8. Numatytais punktų 11.5.1 ir 11.5.2 atvejais, kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik siekiant įvykdyti užsakymą, o įgaliotieji partneriai užtikrina tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį kaip Fliis Trade.

2.9. Klientas bet kuriuo metu gali peržiūrėti savo asmens duomenis ir reikalauti ištaisyti ar ištrinti tam tikrus duomenis, nebent įstatymas nustatytų kitaip.

2.10. Jei Klientas pareiškė norą gauti Fliis Trade informacinius pranešimus ir (arba) asmeninius pasiūlymus, klientas turi teisę juos atšaukti, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Fliis Trade adresu eshop@nordbaby.com arba spustelėjęs atitinkamą nuorodą, pateiktą kiekviename pasiūlyme.

2.11. Fliis trade tvarko duomenis iki kol klientas pareikalauja juos ištrinti.